ارزشیابی درس روش تحقیق رشته مدیریت بازرگانی

شامل :

۵مقاله معتبر

استخراج کلیه اجزای تحقیق و ثبت آن ها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله

نسخه اولیه پروپوزال

نسخه اولیه مقاله مروری

نسخه تصحیح شده پروپوزال

نسخه تصحیح شده مقاله مروری

فرمت word و اسلاید

رشته مدیریت بازرگانی

قیمت ۳۰۰۰۰تومان

این مطلب در دسته‌بندی نشده نوشته شده است. لینک را نشانه گذاری کنید.