راهنمای دفاع از پروپوزال

در این قسمت به بررسی نکاتی در ارتباط با نحوه دفاع از پروپوزال می پردازیم نخستین گام تسلط می باشد برای دفاع از پروپوزال دانشجو باید بر محتوای پروپوزال تکمیل شده تسلط داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که برای یک ارایه مناسب در جلسه دفاعیه یک پاورپوینت از اطلاعات اساسی طرح تحقیق در حداکثر ۱۵ اسلاید در محورهای زیر تهیه نمایید و به تعداد داوران در شکل دستی(سه اسلاید در هر صفحه) توزیع نمایید در این شکل شما حداکثر برای هر داور ۵ صفحه از اطلاعات ناب خود در خصوص طرح تحقیق را آماده می کنید و ضمن تسلط بیشتر در ارایه توضیحات، از همراهی بیشتر آنها نیز برخوردار خواهید شد ضمن این که هر یک از تغییرات اصلاحی و پیشنهادی داوران را می توانید در مقابل اسلاید های مربوطه بنویسید و آن را در فرصت مناسب اجرا کنید برای تهیه اسلایدهای دفاع از پروپوزال یا طرح تحقیق از محورهای زیر استفاده کنید
۱٫ معرفی: شامل نام دانشجو، عنوان، اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی در یک اسلاید
۲٫ معرفی متغیرها: تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی در یک اسلاید
۳٫ بیان مساله: حداکثر در ۴ محور و با ارایه پرسش اصلی(۵خط) در یک اسلاید
۴٫ اهمیت و ضرورت تحقیق: حداکثر در ۵ محور (۵خط) در یک اسلاید
۵٫ ادبیات پیشینه: در سه محور : نتایج تحقیقات داخلی، خارجی و نظریه ها در سه اسلاید
۶٫ اهداف تحقیق: در دو بخش هدف کلی و اهداف ویژه در دو اسلاید
۷٫ فرضیه ها یا سؤالات: فرضیه یا سووال مطرح می شود در یک اسلاید
۸٫ جامعه و نمونه: معرفی جامعه و روش نمونه گیری و تعداد نمونه منتخب در یک اسلاید
۹٫ روش تحقیق: معرفی روش تحقیق منتخب و دلیل انتخاب آن در یک اسلاید
۱۰٫ روش های آماری: معرفی روش های آماری منتخب و دلیل انتخاب آنها در یک اسلاید
۱۱٫ ابزار جمع آوری اطلاعات: معرفی ابزار جمع آوری و شیوه جمع آوری اطلاعات در یک اسلاید
۱۲٫ جدول زمان بندی انجام کار: ارایه جدول زمان برای برای تحقیق تا پایان کار در یک اسلاید

1 دیدگاه برای “راهنمای دفاع از پروپوزال

دیدگاهتان را بنویسید