پروپوزال پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری

پروپوزال رشته کشاورزی -قابل استفاده برای درس روش تحقیق سمینار و پایان نامه

فرمت WORD

۲۰ صفحه

رشته کشاورزی

 

مطالب مرتبط