کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی

این کتاب 400 صفحه ای و با فرمت PDF می باشد بهترین و کاملترین منبع برای نوشتن پروپوزال می باشد

فصل اول:طرح تحقیق که شامل آموزش نوشتن بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق،پیشینه ،اهداف،چارچوب نظری،مدل تحلیلی تحقیق،فرضیات،اهداف،روش تحقیق و

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع و

فصل سوم:آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق و

فصل چهارم:روش تحقیق و

فصل پنجم:یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

فصل ششم:خلاصه تحقیق و پیشنهاد ها

پیوست ها

دیدگاهتان را بنویسید