سایت نقد مقاله رشته مدیریت(3)

خرید و دانلود از سایت نقد مقاله – نقد مقاله  علمی پژوهشی و isi مدیریت تمامی گرایش ها و مقاطع

منابع فارسی و لاتین: دارد

فرمت ورد و قابل ویرایش

قیمت  55 هزار تومان می باشد

سایت نقد مقاله

بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات صنعت x

بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراکز تفريحي شركت x

نقش‌ اطلاعات‌ حسابداري‌ در تصميم‌ گيريهاي‌ مديران‌ عالي‌ شركت x

تاثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش کارايي کارکنان در شركت x

بررسي استراتژي هاي باريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي

بررسي تاثيرانگيزاننده ها و پاداشها در نگهداري كاركنان شركت x

بررسي رابطه بين گرايش به کارآفريني و عملکرد کسب و کارهاي کوچک در شهرستان x

رابطه بين تعهد سازماني و ادراك كاركنان از رفتار سياسي مديران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌x

ميزان آمادگي اجراي مديريت مشاركتي از طريق نظام پيشنهادها در دانشگاه x

بررسي سبك رهبري مديران عالي شعب سازمان x در چارچوب مدل بس

مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان …

مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان

بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمين کنندگان (صنعت …)

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS

طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان

بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان

سایت نقد مقاله

بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)

بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان

نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان

-ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر

•    استفاده از مدل زنجيره ماركوف خاكستري در پیش بینی تقاضا (برق، گاز و …)

•    بالانس خطوط مونتاژ چند محصولي با استفاده از مدل ریاضی

•    انتخاب سيستم برنامه‎ريزي منابع سازمان با الگوی فراابتکاری الگوریتم مورچه

سایت نقد مقاله

بررسی میزان اثربخشی سبک های مختلف آموزشی و ارائه سبک بهینه

رابطه مهارت های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ارزیابی کارایی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

-فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت

-ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان … جهت اجرای برنامه انبار داده

 

سایت نقد مقاله