نقد مقاله علمی

برای دانلود نمونه نقد مقاله تمامی رشته ها اینجا کلیک نمایید

برای دانلود نمونه نقد پایان نامه تمامی رشته ها اینجا کلیک نمایید

نقد چیست؟چگونه مقاله علمی را نقد کنیم؟ نمونه نقد مقاله علمی علوم تربیتی و روانشناسی نقد در ابعاد مختلفی معنا و مفهوم پیدا می کند و تفکر نقادانه به ویژه در حوزه های تخصصی و حرفه ای به افراد کمک می کند تا ابعاد مختلف موضوعات و ارتباط منطقی بین آنها را بهتر درک نمایند
نقد موضوعات، پدیده ها و عملکردها بدون شاخص و استدلال درست، خطاهای جدی در بر خواهد داشت گاهی برداشت از نقد این است که تنها باید به ضعف ها، کاستی ها و کمبودها اشاره گردد این برداشت غلط از نقد در افزایش بار منفی این واژه گران بها موثر بوده است در واقع در نقدها نباید تنها به نیمه خالی لیوان نگریست و باید بتوان واقعیت های مثبت و منفی را با هم دید و در بیان آنهااز بهترین روش ها استفاده نمود

نکته بسیار مهم بعدی در نقد، نحوه ارایه آن است گاهی افراد فراموش می کنند که هدف از نقد کمک به شناخت صحیح واقعیت های موجود است و ادبیات و لحن نقد به سمت و سویی می رود که گویی تلاش بر زیر سوال بردن طرف نقد است!
بیان درست، واقع گرایانه مستدل در نقد هر چیز یا شخص به این معناست که در آن نه مداهنه و نه بدگویی احساس نشود یعنی تعریف و تمجید بی مورد و منفی نمایی تلاش یا چهره مورد نقد، با اجرای صحیح نقد منافات دارد در واقع فردی که اثر یا عملکردش نقد می شود، باید نقد را فرصتی برای رفع نقایص، بهبود نقاط ضعف یا تاکید، بهیود یا پیشرفت نقاط مثبت خود ببیند

در نقد علمی آثار، نقاد علمی باد هر گونه تحلیل، تایید یا رد را ابتدا با استناد به اسناد،آماروارقام روا و پایا انجام دهد در گام دوم و در صورت فقدان وجود اسناد واعداد و ارقام روا و پایا باید از نظریه ها یا فرضیه های اثبات شده علمی در نقد خود استفاده نماید در گام سوم، باید استدلال های منطقی مناسب و با اشراف بر دو سطح قبلی یعنی اسناد، ارقام و آمار روا و پایا و فرضیه ها و نظریه های مناسب ارایه شود
قبل از نقد مقاله لازم است که با انواع مقاله آشنا شویم

در یک تقسیم بندی کلی می توان به سه نوع مقاله اشاره کرد:
۱٫ مقاله پژوهشی(Original)
۲٫مقاله مروری(Review)
۳٫مقاله مطبوعاتی
هنگام نقد یک مقاله پژوهشی می توان به این موارد توجه کرد:
۱٫ آیا مقاله از ساختار مناسب برخوردار است(چکیده، مقدمه، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، منابع)
۲٫ آیا کلیات مقاله و نوع نگارش آن برای یک دانشجوی کارشناسی ارشد قابل درک است
۳٫ آیا چکیده مناسب است؟ تعداد کلمات، در برداشتن هدف، روش شناسی، مهم ترین یافته، مهم ترین نتیجه گیری و بحث، ارایه مهم ترین پیشنهاد
۴٫ آیا مقدمه مناسب است؟ هدف، ادبیات پیشینه، بیان مساله و فرضیه به خوبی و در ارتباط با هم بیان شده است
۵٫ آیا روش شناسی مناسب است؟ روش تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری(اعتبار و پایایی)و روش جمع آوری اطلاعات آیا معرفی به نحوی است که بتوان آن تحقیق را دوباره از روی آن تکرار کرد
۶٫ آیا یافته هابه خوبی ارایه شده است؟ جداول، نمودارها، شکل ها و …
۷٫ایا بحث و نتیجه گیری مناسب است؟

آیا مقایسه یافته ها با بحث و نتایج موجود در مقدمه به خوبی صورت گرفته است؟  آیا استدلال های قیاسی، استقرایی و منطقی مناسبی وجود دارد؟ آیا پیشنهادهای مناسبی بر اساس یافته ها ارایه شده است؟ آیا جمع بندی مناسبی وجود دارد؟
۸٫ آیا منابع مناسب است؟ به روز بودن منابع، کامل بودن آدرس ها(یعنی آیا می توان آنها را به راحتی با آن آدرس ها پیدا کرد) و با روش های مناسب نوشته شده است……

نقد مقاله۱: تحلیلی براثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت

فرمت ورد

۸ صفحه

 

دیدگاهتان را بنویسید