نمونه نقد مقاله رشته مدیریت(2)

 نمونه نقد مقاله علمی پژوهشی و isi مدیریت تمامی گرایش ها و مقاطع

منابع فارسی و لاتین: دارد

فرمت ورد و قابل ویرایش

قیمت  55 هزار تومان می باشد

 

– کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان

-فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت

-ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان … جهت اجرای برنامه انبار داده

  • نظارت مالي دولت در سازمانهاي دولتي و نقش آن در بهبود مديريت سازمان

دانلود نمونه نقد مدیریت تمامی رشته ها

  • بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در بيمارستان‏‎‎‏هاي دولتي (مطالعه موردي بيمارستان X)
  • عنوان: موسسات انتفاعي و بازرگاني دولتي از ديدگاه اقتصاد ملي و مديريت
  • بررسي ارتباط بين نگرش مديران نسبت به طبيعت انسان و سبك مديريت آنان در دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي استان X نام

مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه، مطالعه موردي………..

بررسي شاخص‌هاي توسعه منابع انساني در صنعت بيمه، مطالعه موردي………..

جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه، مطالعه موردي………..

نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه، مطالعه موردي………..

بررسي كارايي پرتفوي (سبد سهام) بيمه x

بررسي موقعيت و جايگاه بازار شركت x و ارائه استراتژي هاي مرتبط با آن با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك

بررسي تأثير مدل EFQM به عملكرد شركت x

قيمت گذاري استراتژيک براي محصول x شرکت x در منطقه x

-ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر

کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان

ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره خاکستری

امکانسنجی پياده سازي مديريت فرآيند در سازمان

طراحی مدلی جهت مسيريابي موجودي ها در زنجيره تامين

طراحی مدل برنامه ريزي يكپارچه تامين ، توليد و توزيع زنجيره تامين

-ارزیابی عملکرد با مدل تلفیقی BSC , AHP

-بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان …

-بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان

–         نقش مديريت روابط مشتريان الكترونيكي در بازاريابي اينترنتي

-استفاده از تكنيك داده كاوي (DATA MINING) در بهبود مديريت روابط مشتري در سازمان …

امکانسنجی اجرای يادگيری سيار در دانشگاه ها

بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآيند تدريس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

-بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان …