نمونه نقد مقاله روانشناسی

دانلود نمونه نقد مقاله علمی پژوهشی و isi روانشناسی تمامی گرایش ها و مقاطع

منابع فارسی و لاتین: دارد

فرمت ورد و قابل ویرایش

قیمت  55 هزار تومان می باشد

 

لیست مقالات نقد شده:

مقایسه اعتماد به نفس و پرخاشگری و قلدری در کودکان عادی و بد سرپرست

رابطه بین توانایی خواندن و کارکردهای شناختی با دست برتر در کودکان با مشکلات بینایی

مقایسه توانایی شناختی و حسی در کودکان بینا و کم بینا و نابینا

بررسی نقش واسطه ای مهارت های حرکتی در رابطه میزان رشد و سلامت جسمی و روانی کودکان …

مقایسه توانایی حرکتی و حسی در کودکان عادی و دارای آسیب بینایی

رابطه بین عوامل محیطی با تحول حرکتی نوزدان 4 تا 8 ماهه

رابطه بین راهنمای صوتی و ارتقای مهارت های حسی و روانشناختی در نوزادان دارای ضعف بینایی

 

بررسی اثربخشی بخشش درمانی بر استقلال فردی و خود تنظیمی هیجانی زوجین در …

بررسی رابطه بخشش زوجین با سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی کودکان در …

مقایسه اعتماد به نفس و کفایت اجتماعی و تصویر از خود در دانش آموزان دختر دارای جراحی زیبایی و همسالان عادی

مقایسه گوشه گیری و انزوای اجتماعی و مشکلات عاطفی در دانش آموزان دارای آسیب های پس از سانحه و همسالان عادی در …

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین و مشکلات رفتاری و اضطراب با نقص های روان تنی در نوجوانان …

مقایسه خودپنداره و ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی در افراد عادی و افراد داری نقص جسمی

رابطه توجه بیش از حد والدین با سازگاری اجتماعی و مشارکت گروهی در مدرسه در کودکان دارای نقص جسمی …

رابطه بین نگرشهای اجتماعی و عوامل فردی با تصویر از خود منفی در افراد دارای معلولیت در …

بررسی رابطه نگرشهای شخصی و ویژگی های شخصیتی با مطلوبیت اجتماعی در افراد معترف به دارای خوی پرخاشگری در شهر …

بررسی نقش واسطه ای میزان تحرک و جابجایی در رابطه تحول حرکتی و مهارت های زبانی نوزادان

 

بررسی اثربخشی آموزش صمیمیت بر کاهش مشکلات ارتباطی و تفکر انتقام در بین کارمندان اداره …

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر صمیمیت زوجین و کاهش انگیزه منفی و مشکل عاطفی در …

بررسی رابطه ترس از صمیمیت و مشکلات عاطفی با فرسودگی ارتباطی در زوجین …

بررسی رابطه نابسامانی خانوادگی و احترام والدین با مشکلات عاطفی زوجین در …

بررسی رابطه عزت نفس و فرسودگی ارتباطی با طلاق در …

 

بررسی رابطه رفتار ناعادلانه با خشم و احساس شرم در زوج های ناسازگار مراجعه کننده به مرکز …

بررسی رابطه تخلیه هیجانی و نشخوار فکری با بخشش در …

مقایسه اثر بخشی بخشش درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تحریف شناختی و مثبت اندیشی و صمیمیت زوجین …

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر بخشش بر مثبت اندیشی و تنظیم هیجان و کاهش ناسازگاری زناشویی در …

مقایسه ارتباط تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با بخشش در زنان و مردان در …

بررسی اثر بخشی بخشش درمانی بر کاهش افکار منفی و افزایش احساس مثبت در زوجین …

مقایسه عملکرد اجتماعی و رشد زبانی و مشکلات عاطفی در خانواده های تک فرزند و چند فرزند شهر …

مقایسه رضایت از زندگی و تعارضات زوجین و شادکامی در خانواده تک فرزند و چند فرزند

 

بررسی اثر بخشی مهارت ابراز وجود و جرات ورزی (صراحت و قاطعیت) بر عزت نفس و موفقیت شغلی و مطلوبیت اجتماعی در کارکنان …

بررسی اثربخشی آموزش شناختی میان فردی بر افزایش صمیمیت زوجین و کاهش عاطفه منفی در زوج های …

بررسی رابطه خودارزیابی منفی و تحمل ناکامی با افزایش صمیمیت فردی در زوج های …

مقایسه هیجان خواهی همدلی و مشکلات تنظیم هیجان در زنان طلاق گرفته و عادی شهر…

 

مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و آموزش مبتنی بر راهبرد مستقیم بر مشکلات یادگیری دانش آموزان شهر …

بررسی اثر بخشی  روشهای تدریس مستقیم بر مشکلات یادگیری و پیشرفت تحصیلی و مهارت ارتباطی دانش آموزان …

مقایسه    مشکلات یادگیری   و  علاقه به یادگیری  در روش های تدریس دانش آموز محور  و  روش های تدریس معلم محور در …

بررسی اثر بخشی  راهبردهای تدریس مؤثر و برنامه مدیریت رفتار بر پیشرفت تحصیلی و خود مدیریتی دانش آموزان بیش فعال ADHD در شهر …

بررسی اثربخشی   آموزش اصلاح رفتار شناختی CBM بر   مشکلات یادگیری  و  تکانشگری دانش آموزان بیش فعال مفطع ابتدایی شهر …

بررسی اثر بخشی آموزش اصلاح رفتار شناختی CBM بر تغییر رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر …

مقایسه اثر بخشی  درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برکیفیت زندگی و تنظیم هیجان زوج های ناسازگار شهر…

مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و نشخوار فکری در کارمندان …

بررسی اثر بخشی  شیوه درمانی پذیرش و تعهد بر همدلی و مهارت های اجتماعی و حل مسئله در دانش آموزان …

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  بر اضطراب در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد  و  افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری  در شهر …

بررسی اثر بخشی  مداخلات درماندگی خلاقانه بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در افراد دارای اقدام به خودکشی در شهر …

رابطه بین همدلی فکری و توانایی مدیریت ارتباط فردی با هوش عاطفی در زوج های شهر …

 

مقایسه اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری و زوج درمانی به شیوه داتلیو بر عزت نفس و تعارض زوجین در زوج های متقاضی طلاق

رابطه بین ابراز هیجان با عزت نفس و دلبستگی و مدیریت ارتباط در زوجین

بررسی اثربخشی آموزش خود متمایز سازی بر صمیمیت زناشویی و امنیت هیجانی در زوج های ناسازگار …

بررسی تاثیر روان درمانی گروهی مثبت نگر بر بهزیستی معنوی، صمیمیت و غرقگی در زوجین کارمند

مقایسه خشم و احساس شرم و امنیت هیجانی در زنان و مردان متقاضی طلاق

اثر بخشی آموزش مدیریت شرم بر گشودگی احساسات و عزت نفس و همدلی در زوج های …

بررسی رابطه همدلی احساسی و مهارت های ارتباطی با عملکرد خانوادگی در …

بررسی اثر بخشی آموزش همدلی و ابراز احساسات با کاهش عاطفه منفی و افزایش رضایت زناشویی در زوج های ….

مقایسه ارتباط همدلی و ابراز هیجان با مشکلات عاطفی در روج های تازه ازدواج کرده و قدیمی در …

بررسی اثر بخشی آموزش خود متمایز سازی بر خودکارآمدی فردی و عزت نفس در خانواده های شهر …

بررسی رابطه الگوهای ارتباطی زوجین و مشکلات ابراز هیجان با میزان طلاق در شهر …

بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر در روابط خواهران و برادران در خانواده …

رابطه بین عضویت در گروه های خاص با رفتارهای پرخطر و قربانی شدن سوء رفتار در نوجوانان …

مقایسه مقبولیت اجتماعی و پرخاشگری و خود نظم ده در دانش آموزان عضو تیم شنای محلی و نوجوانان عادی در شهرستان…

بررسی اثربخشی آموزش مهارت مسئله یابی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان …

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی و توانایی حل مسئله در کودکان مقطع متوسطه اول در …

بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر رشد کفایت اجتماعی در کودکان

بررسی آموزش اثر بخشی مهارت های خلق و خو بر کفایت اجتماعی و هوش هیجانی کودکان