نمونه نقد مقاله مدیریت(1)

دانلود نمونه نقد مقاله علمی پژوهشی و isi مدیریت تمامی گرایش ها و مقاطع

منابع فارسی و لاتین: دارد

فرمت ورد و قابل ویرایش

قیمت  55 هزار تومان می باشد

 

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی

طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر يادگيري غير رسمي معلمان (مورد مقطع دبیرستان ….)

ارزشيابي كيفيت مراکز فني حرفه اي پسرانه شهر تهران و ارايه راهكارهاي بهبود آن

نقش تکنولوژی در يادگيری دانش آموزان

بررسي عوامل انگيزشي و نگرشي موثر در پيشرفت تحصیلی دانش آموزان دبيرستان

رابطه هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان

-بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با سرمایه گذاری در سیستم بانکی

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMADM) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سیستم بانکی

-رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف

تعیین درجه توسعه یافتگی استان ….

تدوین استراتژی توسعه پایدار در مناطق شهری

اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

تحلیل همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی شهرها

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه پایدار در ایران

تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی در شهر … با استفاده از ماتریس سوات

برنامه ریزی توسعه توریسم شهری بمنظور توسعه پایدار شهری در ….

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه توریسم در … با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

امکانسنجی پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي يكپارچه در سازمان

مديريت كيفيت زنجيره تامين (SCQM) در صنعت …

 

استفاده از سیستم خبره فازی جهت حل مسئله مكان يابي مسيريابي

بهبود عملكرد پروژه با استفاده از مهندسي ارزش با AHP فازي

سيستم هاي سفارش دهي كنترل موجودي با استفاده از مدل هاي فازي

شناسایی و رتبه بندی عوامل كليدي موفقيت مديريت كيفيت زنجيره‎ي تامين

تدوين استراتژي تحقيق و توسعه

سنجش توان رقابتي … با استفاده از شبكه هاي بيزين