نقد پایان نامه تربیت بدنی

 

 

 1. نقد پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری
 1. نقد پایان نامه فیزیولوژی ورزشی: تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال
 1. نقد پایان نامه تربیت بدنی : تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
 1. نقد پایان نامه تربیت بدنی :مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
 1. دانلود متن کامل نقد پایان نامه مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
 1. نقد پایان نامه سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم نوجوانان
 1. دانلود متن کامل نقد پایان نامه ورزش و حرکت درمانی
 1. دانلود نقد پایان نامه تربیت بدنی درباره مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق
 1. دانلود نقد پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی
 1. نقد پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین دانشجویان مرد ورزشکار..
 1. پژوهش رشته تربیت بدنی درباره تکنیکهای کشتی
 1. دانلود نقد پایان نامه دکتری تخصصی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی – تأثیر فشار روانی
 1. نقد پایان نامه تمرینات با وزنه و پلایومتریک بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال
 1. نقد پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی با موضوع بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری
 1. نقد پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار
 1. نقد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (مقاله) : تغییرات سطح لیپیدها…
 1. نقد پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی رشته تربیت بدنی
 1. نقد پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی درباره سرویس والیبال
 1. دانلود  نقد پایان نامه درباره تیراندازی
 1. دانلود متن کامل نقد پایان نامهم جموعه ورزشی تفریحی بانوان
 1. دانلود  نقد پایان نامه روانشناسی ورزش
 1. نقد پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی : تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون
 1. نقد پایان نامه دکتری رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول و تستوسترون
 1. دانلود  نقد پایان نامه کارشناسی درباره آسیب های ورزشی
 1. نقد پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌ بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ
 1. دانلود نقد پایان نامه روش تحقیق بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی این آسیب ها در دانشجویان