نمونه نقد پایان نامه حقوق

نمونه ای از نقد پایان نامه رشته حقوق جهت آشنایی دانشجویان با روش نقد پایان نامه قرار داده شده است

برای نقد اصولی پایان نامه باید موارد زیر را رعایت کنیم:

معیارهای مهم نقد یک پایان نامه و یا یک گزارش علمی تحقیقاتی

مرحله اول:(کلیات)

آیا موضوع روشن و خلاصه می باشد؟

آیا موضوع در ارتباط با مساله اصلی تحقیق می باشد؟ و به اندازه کافی به آن اشاره دارد؟

آیا موضوع مهم وقابل توجه می باشد (به اندازه کافی قابلیت یک کار تحقیقاتی رسمی را دارد) ؟

آیا ارتباط موضوع با تحقیق قبلی واضح می باشد؟

فزمت ورد

۵۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید