نمونه نقد پایان نامه درس روش تحقیق

 نقد پایان نامه مدیریت  

 نقد پایان نامه علوم تربیتی 

 نقد پایان نامه روانشناسی

نقد پایان نامه جغرافیا

نقد پایان نامه تربیت بدنی

نقد شماره ۱: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

ارزیابی کیفیت برنامه درسی

رشته برنامه ریزی درسی مقطع ارشد

فرمت word

 

نقد شماره ۲: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

مقطع ارشد

فرمت word

بررسی انطباق برنامه های درسی مصوب علوم تجربی با برنامه های درسی اجرا شده در مدارس

 

نقد شماره ۳: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

مقطع ارشد رشته مطالعات زنان

فرمت word

طرحواره جنسیتی و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر

 

نقد شماره ۴: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

مقطع ارشد

فرمت word

شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت اسباب بازی

رشته مدیریت

قیمت پایان نامه+نقد

 

 

نقد شماره۶:شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاههای بین المللی در توسعه صادرات

رشته مدیریت

پایان نامه+نقد=

 

نقد شماره۷:شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

 

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ارزیابی جاذبه های گردشگری

فرمت WORD

 

نقد شماره ۸: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته علوم قرآن و حدیث با موضوع خدامحوری

فرمت ورد

 

نقد شماره ۹: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  علوم ارتباطات ژورنالیسم بررسی ساختارهای گزارش های خبری تلویزیونی در شبکه های خارجی

فرمت ورد

 

 

نقد شماره ۱۰: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  مدیریت دولتی با عنوان رابطه هوش هیجانی با عملکرد کارکنان

فرمت ورد

 

نقد شماره ۱۱: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقات صنعتی

فرمت ورد

 

 

نقد شماره ۱۲: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  تکنولوژی آموزشی  با موضوع موانع توسعه آموزش الکترونیکی وارائه الگویی در جهت  آموزش متوسطه از دیدگاه مدیران و معلمان

فرمت ورد

 

 

نقد شماره ۱۳: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  روانشناسی  اثرات آموزش با کمک سخنرانی و کامپیوتر در درس ریاضی بر رشد خلاقیت دانش اموزان

فرمت ورد

 

4 دیدگاه برای “نمونه نقد پایان نامه درس روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید