پروپوزال بررسی پدیده جرقه برگشتی در خطوط فشار قوی با در نظر گرفتن شبکه زمین دکل و سطح عایقی

نمونه پروپوزال جدید برق با موضوع پروپوزال بررسی پدیده جرقه برگشتی در خطوط فشار قوی با در نظر گرفتن شبکه زمین دکل و سطح عایقی

ارتقاء و بهبود شاخص های قابلیت اطمینان به دلیل عدم تامین انرژی در بخش قدرت، مسئله حیاتی و مهم در بازار انرژی می باشد. یکی از مهم ترین رخداد های طبیعی که به شدت بر روی عملکرد خطوط انتقال و قابلیت اطمینان سیستم قدرت تأثیر گذار است، صاعقه است چرا که همواره یکی از دلایل اصلی خروج خط و همچنین آسیب به تجهیزات سیستم قدرت بوده و هست. صاعقه اضافه ولتاژهایی را به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی به وجود می آورد. در اثر اصابت مستقیم صاعقه به سیم های محافظ هوایی یا بدنه دکل، اضافه ولتاژهای گذرای شدیدی بین دکل و هادی فازها (دو سر زنجیره مقره ای) ایجاد می شود. زمانی که دامنه اضافه ولتاژ ایجاد شده در دو سر زنجیره مقره ای از سطح عایقی آن و یا مقدار ولتاژ جرقه بحرانی (CFO) بیشتر می شود، این موضوع نهایتاً منجر به ایجاد جرقه برگشتی (‌BF) بین دکل و هادی فازها (از طریق مقره) می گردد. با وقوع جرقه برگشتی، امواج مخرب صاعقه به فازهای خطوط انتقال منتقل شده و از طریق این خطوط باعث تخریب تجهیزات الکترونیکی منتهی به آن می شوند

 

فهرست مطالب این پروپوزال:

بیان مساله اصلی تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری
اهداف  تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه ‏ها
روش شناسی
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار
جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها
مراجع و منابع

پروپوزال جدید

فرمت ورد

پروپوزال رشته برق