رقابت پذیری با تکنیک دیمتل

در حال حاضر بیش از دو سوم کشورهای درحال توسعه و تمام کشورهای توسعه¬یافته و پیشرفته جهان به سازمان تجارت جهانی پیوسته¬اند و تعدادی از کشورها نیز در شرف پیوستن هستند، بنابراین اگر باقی کشورها به عضویت این سازمان درنیایند، در انزوای کامل اقتصادی قرار گرفته و با توجه به اینکه هم اکنون کشورمان روند الحاق کامل را طی می¬کند و در مذاکرات گروه¬های کاری الحاق بایستی قوی ظاهر شود، لذا وجود اطلاعات کافی از نقاط قوت و ضعف هر صنعتی برای تیم مذاکره¬کننده ایران، لازم و ضروری است.

صنعت فرش کشور از جایگاه مطلوب و مزیت رقابتی بالایی در جهان برخوردار بوده و وجود نیروی کار ماهر و ارزان، تکنولوژی ساده و استفاده از طرح¬ها و نقش¬های اصیل ایرانی لازمه حضور موثر کشورمان در بازارهای جهانی و استفاده بهینه از فرصت¬های موجود می¬باشد.

این پژوهش می¬تواند از یک سو کمک مناسبی در امر برنامه¬ریزی و تصمیم¬گیری در سطح کلان کشور به منظور چگونگی پیگیری مذاکرات الحاق کامل به سازمان تجارت جهانی داشته و از طرف دیگر برای صاحبان صنعت مورد مطالعه از آن جهت که صنعت مربوطه را در راستای رقابت در شرایط سازمان تجارت جهانی مهیا کند، مفید باشد.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
رقابت‌پذیری
هیچ کمبودی در کمیت تعاریف از رقابت‌پذیری وجود ندارد ولی مشکل اصلی در عدم وجود تعریفی جامع از رقابت‌پذیری است. برخی رقابت‌پذیری را یک پدیده کلان اقتصادی می‌دانند و آن را ناشی از عواملی چون نرخ ارز، نرخ بهره و کسری بودجه کشورها می‌دانند. اما بررسی‌ها و مطالعات ثابت کرده که کشورهایی هستند که با وجود برخورداری از کسری بودجه و نرخ بالای بهره، از موفقیت اقتصادی و موضع رقابتی خوبی بهره‌مندند.

دیدگاه دیگر، رقابت‌پذیری را محصول وفور نیروی کار و ارزان بودن دستمزدها در کشور می‌داند.
اهمیت رقابت پذیری در سطح کلان (شاخص های رقابت‌پذیری ملی)
در عصر جهانی شدن، رقابت اقتصادی میان کشورها و بنگاه های اقتصادی در عرصه جهانی تشدید گردیده است. مفهوم رقابت پذیری توسط مایکل پورتر در گستره وسیعی از رقابت پذیری بنگاه و صنعت، تا رقابت پذیری ملی و جهانی به کار می رود (وارث و همکاران، ۲۰۱۱).
. رویکردهای مختلف رقابت‌پذیری
در تحلیل قدرت رقابتی یک صنعت در ادبیات مربوطه حداقل سه پارادایم و جریان نظری معاصر برای توضیح عملکرد برتر و پایدار وجود دارد که اولی صرفاً بستری را فراهم می‌نماید که یک شرکت و دلایل رقابتی بودن آن مورد بررسی قرار گیرد و دو پارادایم دیگر مسئله رقابت را در سطح صنعت مورد کنکاش قرار می‌دهند.
به نظر پورتر، دو عامل اصلی برای سودآوری یک کسب و کار در بازار وجود دارد:……….

 

پروپوزال مدیریت صنعتی

۳۰ صفحه

فرمت ورد آفیس

۶۰۰۰ تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید