نمونه پروپوزال جغرافیای روستایی با موضوع توسعه روستا

با فرمت ورد و شامل:
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

منابع فارسی و لاتین

 

۱۵ صفحه

۱۲۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید