پروپوزال بررسی سازه های نامتقارن سخت پیچشی در زلزله

این پروپوزال شامل بیان مسئله ، اهداف،سوالات،فرضیات و … می باشد

پروپوزال قابل استفاده برای  رشته عمران ساختمان و شهرسازی

20 صفجه

فرمت ورد

ارسالی توسط دانشجویان

دانلود پس از پرداخت

دیدگاهتان را بنویسید