پروپوزال بهزیستی روانی و ارتباط آن با سبک های هویتی و افسردگی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد

۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است                                                                              

۳- بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و شما می توانید پروپوزال خود را دانلود کنید(۱ نسخه هم به ایمیلی  که وارد می کنید ارسال می شود)
فهرست عناوین:
اطلاعات مربوط به دانشجو
اطلاعات مربوط به استاد راهنما
اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول
اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم
اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول
اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم
اطلاعات مربوط به پايان‏ نامه
بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
رويكرد پردازش اطلاعات
جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
اهداف مشخص تحقيق
هدف اصلی
اهداف فرعی
در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏ وران
سؤالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
سوالات فرعی
فرضيه‏ هاي تحقیق
فرضيه‏ اصلی تحقیق
فرضيات فرعی
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
روش شناسی تحقیق
شرح کامل روش
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
جامعه آماري، روش نمونه ‏گيري و حجم نمونه
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ ها
استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد
زمان بندي انجام تحقيق
صورتجلسه گروه تخصصی
صورتجلسه شوراي پژوهشی واحد

35 صفحه

0

فرمت:ورد

رشته علوم تربیتی و روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید