پروپوزال تعیین میزان افسردگی در کارکنان بیمارستان

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش اصلی معرفی و فرضیاتی را در برابر آن مطرح و سپس تحقیقاتش را در ارتباط با آنها آغاز می کند و به نتایجی دست می یابد در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهشگر پیش از شروع موضوع مورد مورد مطالعه آن را در قالب پروپوزال رائه می دهد

نگارش پروپوزال از گام های ابتدایی برای نوشتن پایان نامه است گاهی اوقات پروپوزال مانند پایان نامه نیاز به جلسه دفاعیه دارد که این بستگی به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دارد پیشنهاد تحقیقاتی اهدافی را دارد که بارزترین آن اینست که به محقق کمک کند که نشان دهد چه چیز را می خواهد توضیح دهد در برابر توضیحات ارائه شده نقاط ضعف و ایرادات پروپوزال توسط مسئولان و اساتید شناسایی و جهت رفع آن برگشت داده می شود

با رفع ایرادات ،کمبود ها و نقاط ضعف پروپوزال توسط محقق ،پروپوزال با نام او ثبت می شود و این باعث می شود تا شخص دیگری نتواند روی موضوع او کار کند و محقق مالک اصلی موضوع خود می شود
قسمت های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش های جداگانه ای می باشد که هر قسمت باید بر اساس یافته های صحیح و علمی تکمیل شود

– مقدمه پژوهش بیان مسئله
– اهمیت مسئله پژوهش
– اهداف پژوهش
– فرضیه ها و یا سوالات پژوهش
– تعریف واژگان
– بررسی نظریه ها و فرضیات مربوط به موضوع پژوهش
– اپیدیولوژی یا همه گیری شناسی افسردگی
– سابقه تحقیقات در مورد افسردگی
– تعریف جامعه پژوهش
– تعداد و نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه
– نوع پژوهش و روش انجام کار
– ابزار بکارگیری
– روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
– فهرست منابع ومأخذ
– پرسشنامه
– پرسشنامه اجتماعی
– پرسشنامه افسردگی بک
– آزمون رضایت شغلی
– پاسخنامه خام

 

خصوصیات این فایل:

فرمت:word

تعداد صفحه:۲۰

رشته:روانشناسی،جامعه ،آموزش

قیمت:۱۵۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید