پروپوزال رابطه بازدهی و متغیرهای کنسیلم در بورس

پروپوزال نویسی اولین و مهمترین گام پایان نامه هدف کلی پروپوزال ترغیب خواننده به انجام کاری می باشد پروپوزال طرحی را برای برآورده کردن نیاز پیشنهاد می دهد در نوشتن پروپوزال باید میزان دانش مخاطبان و سطح علمی آنان مدنظر قرار گیرد استاندارد یکسانی برای نگارش پروپوزال وجود ندارد و هر سازمان،موسسه،دانشگاه و فرمت خاصی را برای نوشتن پروپوزال معرفی می کند ولی به طور کلی بخش های بیان مسئله فرضیات اهداف سوالات روش کار منابع جزو قسمت های مشترک و ثابت هر پروپوزال استانداردی می باشد پروپوزال همان طرح تحقیق اولیه و پیش نویسی است برای گرفتن مدرک تحصیلی دانشگاهی در پروپوزال ما به معرفی موضوعی می پردازیم که برای پایان نامه خود انتخاب کرده ایم و در گام بعدی به اهمیت آن موضوع و ذکر پیشینه ای از تحقیقات انجام شده در گذشته می پردازیم البته ممکن است موضوع جدید باشد و تا این زمان شخص دیگری روی موضوع کار نکرده باشد و در اخر به ذکر نتایجی که فکر می کنید از تحقیق بدست می آید و روش انجام کار را به طور خلاصه و کلی توضیح می د هیم در اینجا نمونه ای از پروپوزال آماده که براساس فرمت صحیح و علمی نوشته شده است قرار گرفته است چنانچه برای درس روش تحقیق یا نگارش پایان نامه احتیاج به پروپوزال آماده دارید می توانید از این پروپوزال و سایر پروپوزال های سایت استفاده نمایید

رشته تحصیلی:مدیریت مالی
فرمت:WORD
تعداد صفحات:۲۵
قیمت:۲۵۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید