پروپوزال رشته جغرافیای سیاسی

فرمت ورد و شامل:
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

منابع فارسی و لاتین

 

۱۴ صفحه

۱۰۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید