پروپوزال علوم سیاسی سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر دولت عراق

 • این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد

فهرست این پروپوزال:

 • 1-طرح مساله
  2-انگيزه انتخاب موضوع
  3-اهميت موضوع
  4- سئوال اصلي
  5- فرضيه اصلي
  6- متغيرهاي دخيل
  7- هدف پژوهش
  8- قلمرو پژوهش
  9- روش پژوهش
  10- اركان و پايه هاي نظري تحقيق
  11- سطوح تحليل
  12- پيشينه و محدوديت ها و منابع پژوهش
  13- سازماندهي تحقيق
 • 14- منابع

فرمت ورد
25 صفحه
رشته علوم سیاسی

قیمت:1

دیدگاهتان را بنویسید