پروپوزال نظام بین المللی حفاظت از گونه های مهاجر با بررسی موردی در ایران

بیان مسئله:

در واقع انهدام گونه های جانوری در کنار انهدام گونه های گیاهی و جنگل ها و آلودگی هوا، خاک، دریا و…از بحران های محیط زیست می باشد. البته اتفاقات و حوادث پیش بینی نشده طبیعت نیز یکی از عوامل بحران ساز محیط زیست می باشند. هر ساله گونه های بسیاری در معرض خطر انقراض قرار می گیرند و بسیاری از آنها در نهایت بی توجهی نابود می شوند، اغلب پستانداران، ماهیان و پرندگان از این موارد هستند.

عوامل سبب ساز نابودی گونه ها بسته به زمان و مکان اسکان و قرارگیری گونه ها متفاوت هستند. در هر اکوسیستمی بعضی گونه ها با تعداد کمی زنده می مانند و بیشتر گونه ها بالقوه در معرض موقعیت آسیب پذیری قرار دارند. در واقع هر اکوسیستم دارای ظرفیت مشخصی برای زندگی حیوانات و دیگر موجودات آن می باشد.

ابزار اصلی هر رژیمی برای حفاظت حیات وحش، تعیین این ظرفیت می باشد. معیارهایی برای اندازه گیری این ظرفیت وجود دارد، مواردی از جمله اطلاعات آماری در مورد جمعیت گونه های یک ناحیه، میزان فضا های قابل دسترس، میزان دسترسی به مواد غذایی، میزان صیاد ها و شکارچی ها و … لازم است، تا بتوان ظرفیت اکوسیستم را مشخص نموده و حفاظت از حیات وحش را محقق نماییم.

بهره برداری مستمر از طبیعت و حیات وحش موکول به این است که تا چه حدی از فرآیند اکولوژی و سیستم حیات و تنوع گونه های موجود در آن حفاظت شود، که به دلیل بهره برداری بیش از حد مجاز، توسط بشر و تصرف زیستگاه های طبیعی در معرض خطر نابودی قرار نگیرد.

در این میان حفاظت از جانوران وحشی یکی از مواردی است که بیش از دیگر موضوعات محیط زیستی احساسات بشر را به سمت حفاظت از محیط زیست تهییج کرده است. این مسئله سطح آگاهی عمومی را رشد داده تا به دنبال راه حل هایی قابل اجرا بروند و بر توانایی خود در استفاده از منابع طبیعی بیافزایند تا از بقای گونه های جانوری و انواع اکوسیستم ها به سود نسل کنونی و نسل های آینده اطمینان حاصل کنند.

اما راه حل ها و راهکارهای ارائه شده در جهت این موضوع می توانستند هم موقتی و هم دائمی باشند. به طوری که گاهی ارائه راهکاری برای حفظ یک اکوسیستم یا یک گونه جانوری برای طولانی مدت مناسب نبود. البته راهکارهایی که برای حفاظت از حیات وحش در طول سال ها ارائه شدند، هم جنبه حقوقی و هم غیر حقوقی داشتند. با این حال برداشت ذهنی حامیان محیط زیست این بود که باید به حفظ بقای نسل جانوران وحشی بپردازیم و مانع انقراض آنها شویم.. . . . .

 

رشته حقوق محیط زیست

۱۵ صفحه

۱۶۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید