پروپوزال حاشیه نشینی

 • فهرست عناوین پروپوزال

  خلاصه طرح تحقیقاتی
  مشخصات مجری
  مهم ترین فعالیت های پژوهشی مجری در ۵ سال اخیر
  بیان مسئله
  اهداف تحقیق
  کاربردها و کاربران تحقیق
  سوالات تحقیق
  متغیرهای تحقیق
  فرضیه ها
  عناوین نظریه های علمی
  روش شناسی
  روش جمع آوری اطلاعات

فرمت ورد

۱۴ صفحه

۱۰۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید