پروپوزال عمران کنترل فعال سازه ها با روش منحنی تقاضا و ظرفیت

پروپوزال آماده رشته عمران شامل این بندها:

تعریف مسأله و بیان وضعیت فعلی موضوع

ضرورت و اهمیت تحقیق

روش و راه‌کار انجام تحقیق

اهداف مورد نظر

پیش بینی تقریبی زمان لازم، مراحل اجرا و پیشرفت کار (جدول زمان‌بندی)

فهرست منابع اولیه مورد استفاده

 

۱۴ صفحه فرمت ورد

دانلود فوری پس از پرداخت

رشته عمران

۱۲۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید