پروپوزال معماری اثرات سيستم آموزشی در فراگيری معماری

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد

۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است ( شامل عنوان– بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق- فرضیات- هدف-سوالات-روش تحقیق –زمان انجام کار- متغیرها- منابع و )                                                                               

۳- بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و شما می توانید پروپوزال خود را دانلود کنید(۱ نسخه هم به ایمیلی  که وارد می کنید ارسال می شود)

فهرست

مقدمه و سخن آغازين                              2

بيان مسئله                                  4

راه حل                                      5

نتيجه                                       5

بيان اهداف                                  7

منابع و پيشينه                                 7

طرح مشابه                                   7

خلاصه پژوهش                                      8

فرضيات                                     8

شاخص                                        8

برنامه زمانبندي پژوهش و تحقيق                       9

فرايند اجراي پروژه                                       10

چكيده پژوهش                                     11                                                                              محدوديتها                                           14

راهكارها و پيشنهادها                                14

پيوست ها و ضمائم                                   15

پيوست 1                                           16

پيوست 2                                           17

پيوست 3                                            19

پيوست 4                                                21

پيوست 5                                           22

 

25 صفحه

۱5۰۰۰

فرمت:ورد

رشته معماری

دیدگاهتان را بنویسید