پروپوزال کامپیوتر گرایش شبکه

نمونه پروپوزال آماده که باالگوی صحیح و علمی پروپوزال دانشگاهی نوشته شده است و شامل قسمت های بیان مسئله،سوالات،اهداف،فرضیات،روش کار،منابع و… می باشد

 

۳۲۰۰۰

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید