بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر کیفیت خدمات ( بر مبنای مدل سروپروف )

پروپوزال آماده رشته مدیریت : بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر کیفیت خدمات ( بر مبنای مدل سروپروف)

شامل مقدمه و بیان مسئله – روش کار- اهداف- فرضیات و

۱۵ صفحه

فرمت word

دیدگاهتان را بنویسید