پروپوزال اولویت بندی روش تامین مالی با کمک روش های TOPSI APH

نمونه پروپوزال تکمیل شده که برای درس روش تحقیق-پایان نامه- سمینار و قابل استفاده می باشد

 

۱۲ صفحه

فرمت ورد

۱۲۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید