پروپوزال بررسی رابطه بین خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک – پوز – خودپرداز) با رضایتمندی مشتریان

بررسی رابطه بین خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک – پوز – خودپرداز) با رضایتمندی مشتریان بانک ملت استان خراسان رضوی شهر مشهد

شامل مقدمه و بیان مسئله – روش کار- اهداف- فرضیات و…

۱۵صفحه

فرمت word

دیدگاهتان را بنویسید