پرپوزال مدیریت-بهره وری منابع انسانی و فنون آموزشی

پروپوزال آماده رشته مدیریت – بررسی تاثیر فنون مختلف آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

پروپوزال علمی دانشگاهی

فرمت DOC

۲۰ صفحه

دیدگاهتان را بنویسید