پروپوزال بررسی پارامتریک تأثیر سوراخ دایره‌ای تقویت‌شده در استحکام ورق ساندویچی فولادی با هسته موج‌دار تحت بار فشاری تک‌محوری

نمونه پروپوزال جدید مکانیک چکیده ای از پروپوزال بررسی پارامتریک تأثیر سوراخ دایره‌ای تقویت‌شده در استحکام ورق ساندویچی فولادی با هسته موج‌دار تحت بار فشاری تک‌محوری پانل‌های ساندویچی به دلیل دارا بودن وزن کم و مکانیزم فرو ریزش همگن و مناسب، دارای ظرفیت جذب انرژی بالایی هستند. این نوع از جاذب‌ها در صنایع خودروسازی، قطار‌ها، هواپیما‌ها و…کاربرد دارند. پانل‌های ساندویچی با هسته‌‌های ذوزنقه ای، جذب مقادیر زیادی از انرژی را در نیرو‌های وارده نسبتاً کم، همراه با تغییر شکل‌‌های بزرگ میسّر می‌سازد. این پانل‌ها؛ ساختاری با هسته منظم و تناوبی است،که حد خوبی بین عملکرد جذب انرژی قابلیت تولید ایجاد خواهد کرد.

این مزایای ساختاری اغلب در راستای وجود هسته با چگالی پایین می‌باشد که صفحات بیرونی را به هم متصل می‌کنند. طراحی سازه‌های ساندویچی بر اساس پارامتر‌هایی چون فراهم آوردن استحکام بالا و وزن پایین میسر می‌شود. هسته باید سختی قابل قبول از لحاظ نیرو‌های برشی وارده به سازه را داشته باشد، همچنین بتواند از لغزش صفحات نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید. در این پایان‌نامه برای بررسی امکان استفاده از ورق ساندویچی در عرشه کشتی‌‌های بلند، استحکام پانل ساندویچی فولادی تحت اثر بار فشاری درون صفحه‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در نمونه موردبررسی، کلیه اجزای پانل ساندویچی از جنس فولاد هستند. در این ساختار استحکام پانل ساندویچی با سوراخ دایره‌ای تقویت‌شده با لوله تحت بارمحوری موردبررسی قرار می‌گیرد.

پانل ساندویچی مورد بررسی در این مطالعه مستطیلی شکل بوده و بار وارده، به‌صورت محوری بر روی سطوح کناری آن اعمال می‌گردد. برای پانل موردبررسی با استفاده از مدل اجزای محدود استحکام آن تحت بار محوری مورد بررسی قرار می‌گیرد و با استحکام ورق سوراخ‌دار هم ارزش مقایسه می‌شود. همچنین ضریب تمرکز تنش و کمانش ورق با روش اجزای محدود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب پروپوزال بررسی پارامتریک تأثیر سوراخ دایره‌ای تقویت‌شده در استحکام ورق ساندویچی فولادی با هسته موج‌دار تحت بار فشاری تک‌محوری

بیان مساله اصلی تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری
اهداف  تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه ‏ها
روش شناسی
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار
جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها
مراجع و منابع

پروپوزال جدید

فرمت ورد

پروپوزال رشته مکانیک