پروپوزال تغییرات کاربری اراضی

نمونه پروپوزال رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شامل:
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

منابع فارسی و لاتین

 

۱۵ صفحه

فرمت ورد

۱۰۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید